Search Result

Show:
Sort By:
Tayamum & Wudhuk

Statistik hospital menunjukkan ramai umat Islam yang sakit terlantar di hospital tidak melaksanakan solat kerana beranggapan sukar dan susah. Oleh itu, buku ini hadir bagi menjelaskan tentang mudahnya beribadah dalam keadaan sakit. Bahkan, ia lebih mudah jika dibandingkan dengan orang yang sihat.

RM20.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart