Search Result

Show:
Sort By:
Ensiklopedi Sahabat | 3 Jilid

Sahabat adalah generasi terbaik dari semua generasi umat Islam, mereka turut serta mengembang dan menyebarkan agama Islam, sangat sedih ketika manusia di zaman sekarang justru malah menghina para sahabat, mengkafirkan sahabat, bahkan ada golongan tertentu yang mengaku Islam padahal sejatinya mereka bukan dari golongan Islam dan mereka sangat membenci para sahabat, mengkafirkan sahabat, melaknat sahabat.

RM230.00

- +
Ensiklopedi Adab Islam

Seluruh syariat Islam, baik yang hukumnya wajib, sunnah, mustahab, maupun mubah baik yang berhubungan secara vertikal, antara hamba dengan Penciptanya, maupun secara horizontal, antar sesama hamba, berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan Pencipta dan dengan sesama mereka secara beradab. Apabila seorang hamba telah memberikan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Penciptanya dan kepada sesama hamba, berarti dia tergolong hamba yang beradab. Sebaliknya, apabila dia tidak melaksanakan hal-hal tersebut, maka dia digolongkan ke dalam golongan hamba yang tidak beradab. Semua itu telah diatur sedemikian rupa oleh syari'at Islam.

RM150.00

- +
Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abu Thalib adalah sahabat Nabi. Pilihan yang hadir sejak permulaan Islam. Sejumlah predikat istimewa disandangnya. Termasuk As-Sabiqunal Awwalun, yaitu mereka yang mula-mula masuk islam; menerima dakwah Nabi. Ia dinikahkan dengan putri kesayangan Rasulullah, Sang Pemimpin wanita Surga, Fatimah binti Muhammad. Dari Ali dan Fatimah, lahir penyejuk mata dan buah hati Nabi, Hasan bin Husain. Ali pun dijanjikan oleh Rasul sebagai salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga.

RM90.00

- +
Muawiyah Abu Sufyan

Muawiyah bin Abi Sufyan memegang tampuk khalifah ketika suhu politik kaum muslimin sedang mendidih. Terjadi Friksi dan perbedaan pendapat diantara perbedaan pendapat diantara beberapa sahabat dalam pengungkapan pembunuhan khalifah Utsman bin Affan. Berbagai perselisihan, ditambah musuh dalam selimut yang menyusup untuk mengorbankan permusuhan.. hingga titik didih itupun meledak, menjelma menjadi perang fisik sesama kaum muslimin.

RM86.00

- +
Talbis Iblis

Talbis Iblis, Tipu Muslihat dan Perangkap Iblis Dalam Menjerumuskan Manusia Ke Jurang Kehancuran
Karya: Ibnul Jauzi
Tahqiq & Seleksi Naskah: Syaikh Ali Hasan al-Halabi

Sebuah karya klasik oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang mendapat pujian dan kritikan sejak zaman berzaman, dalam menghuraikan belitan dan tipu daya iblis terhadap bermacam-macam golongan beragama samada orang awam, penuntut ilmu, alim ulama, ahli ibadat, pemerintah dan sebagainya, dengan pemerhatian yang sangat halus dan tajam dalam membongkar bagaimanakah Iblis menipudaya golongan-golongan yang meremehkan sunnah dan melebihkan bid’ah. Yang menariknya, pencerapan pengarang di zamannya masih kekal relevan, hanya sahaja pelaku dan skripnya yang berbeza, namun berada dalam pelbagai rupa dan wajah pada hari ini.

RM74.00

- +
Atlas Hidup Nabi

Buku ini akan mengantar Anda menyusuri setiap peristiwa pada masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa salam dalam gambaran yang lebih dekat pada kebenaran. Sebab, buku ini dilengkapi dengan foto, peta, gambar, dan berbagai ilustrasi lainnya. Melalui buku ini, Anda dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, bahkan Anda boleg merasa begitu dekat dan  menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan baginda terjadi.

RM170.00

- +
Perangkap Iblis

DI SAAT SUASANA BERAGAMA HARI INI YANG PENUH KESAMARAN DAN KEKELIRUAN. APA YANG PERLU DILAKUKAN?

Bab yang paling panjang dihuraikan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam karyanya berjudul 'Talbis Iblis' adalah tipu daya terhadap kaum sufi, sehingga mencapai hampir separuh daripada kitab ini. Apakah sebabnya?

Antara penyebab yang menjadi latar belakang penjelasan yang begitu pahit untuk ditelan oleh sebahagian pihak, adalah kerana suasana pada zaman beliau yang telah muncul begitu banyak aliran sufi sehingga menjadi punca berkembangnya bermacam-macam kepercayaan khurafat dan tahayul di dalam masyarakat Islam, dan tidak kurang juga yang mencarik kemurnian tauhid dengan tersebarnya kepercayaan-kepercayaan pelik yang mengundang syirik tanpa disedari.

RM69.00

- +
Negeri Akhir Zaman

Menakjubkan!! Ternyata banyak sekali nubuwat Rasulullah yang telah terjadi di sepanjang abad 21. Berbagai kejadian besar itu semakin menambah daftar bukti atas kebenaran nubuwat beliau. Nubuwat tentang kedatangan Amerika yang akan menguasai minyak-minyak Saudi, tentang Invasi Bani Qanthura ke negeri Iraq, tentang boikot bangsa Rum atas Iraq, Mesir dan Damaskus, tentang perang umat Islam melawan India, tentang Palestin yang akan menjadi bumi ribath hingga akhir zaman, tentang kemunculan ashhabu rayati suud dari Khurasan, tentang murtadnya bangsa Arab di akhir zaman, tentang malhamatul kubra -perang terdahsyat umat Islam melawan Eropa- yang akan terjadi setelah kemunculan Al Mahdi, dan berbagai peristiwa menakjubkan lainnya; semuanya telah diberitakan oleh Rasulullah dalam nash-nash yang shahih. Bahkan kehancuran tentang Amerika dan Eropa secara tersirat juga telah dijelaskan oleh Rasulullah.

RM64.00

- +
Bencana Akhir Zaman

Sebuah lagi edisi terjemhan kepada bahagian akhir kitab al-Bidayah wa an-Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang membahaskan perincian berkenaan peristiwa akhir zaman melalui pelbagai fitnah dan ujian yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, bermula saat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu'anhu memimpin kaum muslimin sebagai khalifah, diikuti pelbagai isyarat-isyarat terhadap peristiwa yang telah berlaku, sedang berlaku dan yang pasti akan berlaku, penetapan akan berlakunya kiamat menerusi tanda-tandanya, sehinggalah kepada penetapan adanya Syurga dan Neraka. Dilengkapi semakan dan penelitian terhadap riwayat-riwayat dari kitab asal, kitab ini wajar dijadikan rujukan untuk kita memantapkan lagi keyakinan terhadap janji yang dikhabarkan oleh Rasulullah kepada umatnya.

RM94.00

- +
Coming of the Imam Mahdi

Di antara tanda-tanda kebesaran munculnya Al-Mahdi yang telah dijanjikan adalah munculnya pasukan berbendera hitam dari arah Timur untuk membantu Al-Mahdi dan mengukuhkanya.

RM40.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart