Search Result

Show:
Sort By:
Ensiklopedi Akhir Zaman

Menakjubkan!!
Ternyata banyak sekali nubuwat Rasulullah yang telah terjadi di sepanjang Abad-21. Berbagai kejadian besar itu semakin menambah daftar bukti atas kebenaran nubuwat baginda Nabi S.a.w.

RM130.00

- +
Zuhud & Kelembutan Hati

Karya: Dr Ahmad Farid.

Persiapan seorang hamba bagi meraih hati yang sejahtera (qalbun salim), memerlukan usaha dan kesungguhan agar dirinya terhindar dari kekotoran zahir mahupun batin. Begitu banyak didapati penulisan yang berkisar tentang tema penyucian hati, namun sayangnya tidak berdasarkan jalan yang ditunjukkan oleh insan agung yang memiliki kesempurnaan akhlak yang mulia, iaitulah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

RM70.00

- +
Sirah Nabawiah

Mempelajari sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah bukan sekedar mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa lampau, seperti kajian pada umumnya. Tetapi, ada tujuan lebih besar dari pada sekedar mengetahui rentetan sejarah belaka. Kajian sejarah Nabi Muhammad harus memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana konsep kehidupan itu harus direncanakan dan bagaimana kehidupan ideal sesuai ridha Allah itu harus di raih dan di upayakan. Dengan memahami sejarah beliau, kita dapat mengetahui makna sebenarnya dari ajaran dan prinsip Islam.

RM112.00

- +
Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abu Thalib adalah sahabat Nabi. Pilihan yang hadir sejak permulaan Islam. Sejumlah predikat istimewa disandangnya. Termasuk As-Sabiqunal Awwalun, yaitu mereka yang mula-mula masuk islam; menerima dakwah Nabi. Ia dinikahkan dengan putri kesayangan Rasulullah, Sang Pemimpin wanita Surga, Fatimah binti Muhammad. Dari Ali dan Fatimah, lahir penyejuk mata dan buah hati Nabi, Hasan bin Husain. Ali pun dijanjikan oleh Rasul sebagai salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga.

RM90.00

- +
Syarah Arba'in

Karya : Yazid Abdul Qadir Jawas.

Wajar dimiliki bagi melihat sendiri, bagaimana hadith Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dihuraikan dari pelbagai sudut dan sisi pandang, lantaran keistimewaannya yang memiliki sifat jawami’ al-kalim (perkataan yang ringkas, namun makna yang luas dan padat). Ustaz Yazid memberikan sumbangannya dalam mempelbagaikan lagi khazanah syarah terhadap 42 hadith yang disusun oleh Imam an-Nawawi rahimahullah, semoga pembaca dapat mengambil faedah yang banyak dari kalimah-kalimah nabawi ini.

Mempunyai 858 mukasurat.

RM80.00

- +
Atlas Hidup Nabi

Buku ini akan mengantar Anda menyusuri setiap peristiwa pada masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa salam dalam gambaran yang lebih dekat pada kebenaran. Sebab, buku ini dilengkapi dengan foto, peta, gambar, dan berbagai ilustrasi lainnya. Melalui buku ini, Anda dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, bahkan Anda boleg merasa begitu dekat dan  menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan baginda terjadi.

RM170.00

- +
Kisah Para Nabi & Rasul

Menjadi orang besar mesti belajar dari pengalaman dan sejarah hidup orang besar, tiada manusia yang lebih pantas untuk dijadikan seorang figur, sosok dan idila melainkan mereka yang telah mengemban risalah dan amanah Rabbul a'alamin yaitu para Nabi dan Rasul

Memahami dan merenungi kisah para Nabi dan Rasul adalah sebuah tekad untuk mengembalikan peradapan islam yang pernah jaya dan membuka lembaran baru sejarah ummat manusia dengan penerapan system social, budaya dan gaya hidup yang paripurna dibawah bimbingan wahu rabbani.

RM100.00

- +
Kisah Shahih Para Nabi

Sudah saatnya ummat Islam selektif dalam membaca sejarah, lebih¬lebih sejarah tentang riwayat para Nabi Allah yang tentunya selain merupakan kebenaran dan realita sejarah, mengandung pelajaran yang dapat dipetik dan diamalkan. Dengan sumber-sumber yang otentik, shahih, dan dapat dipertanggungjawabkan, akurasi kebenaran sejarah menjadi tidak diragukan lagi.

Buku berjudul Kisah Shahih Para Nabi karya Syaikh Salim bin ‘led al-Hilali ini berupaya mengangkat dan mengungkap sejarah para Nabi dan Rasul berdasarkan sumber-sumber yang otentik, shahih, dan dapat dipertanggungjawabkan, yakni dari al-Qur’an dan hadits-hadits serta atsar-atsar yang shahih, dengan beberapa komentar para ulama yang kompeten.

RM210.00

- +
Jami' Shahih Al-Adzkar

Dzikir merupakan ibadah hati dan lisan, yang tidak mengenal batasan waktu. Bahkan Allah menyifati ulil albab, adalah mereka yang senantiasa menyebutkan Rabnya, baik dalam keadaaan berdiri, duduk bahkan juga berbaring. Oleh kerana dzikir bukan hanya ibadah yang bersifat lisaniyah, namun juga qalbiyah. 

Dzikir ibarat nutrisi bagi hati setiap mumin, jika dilupakan hati akan menjadi hampa dan sunyi, bahkan diibaratkan seorang yang tidak berdzikir seperti orang yang mati. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah dan orang yang tidak berdzikir adalah seperti orang yang hidup dan mati. (HR. Al-Bukhari)

RM52.00

- +
Adab Harian Muslim

Para pembaca yang budiman, Insya Allah, buku ini membimbing anda untuk mengikuti Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wa salam dalam hal adab yang kita lakukan berhari-hari, antara lain, adab; membaca quran, berdzikir, berdo’a, haji, makan, minum, tidur, safar, mimpi, pergaulan, sabar, tatacara berpakaian dan sebagainya.

Kelebihan buku ini adalah disertakannya dalil-dalil dengan rujukan yang jelas sehingga kita tidak ragu lagi dalam mengamalkannya, Insya Allah.

Buku ini kami terjemahkan dari kitab aslinya berjudul “Aadaab Islaamiyyah” yang ditulis secara sistematis oleh Syaikh ‘Abdul Hamid bin ‘Abdirrahman as-Suhaibani dan kami beri judul “Adab Harian Muslim teladan”.

254 Halaman.

RM16.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart