Search Result

Show:
Sort By:
Menjadi Muslim Rabbani

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” (Al-Baqarah: 30) Insan yang dikehendaki Islam adalah yang memiliki sifat dan ciri positif sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah mengenai orang yang terbaik ialah yang panjang umur dan baik amalnya.

RM30.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart