Search Result

Show:
Sort By:
Kitab Al-Umm 16 Jilid

Sebuah kitab rujukan utama bagi mahzab Syafi'i, yang menjadi pegangan majoriti masyarakat di nusantara ini. Berbanding terjemahan-terjemahan lain yang terdahulu, edisi terjemahan kali ini dilengkapi semakan & ulasan peneliti (Dr Rif'at), membolehkan setiap dalil yang dibentangkan dalam kitab ini diteliti & diketahui kesahihan riwayat-riwayat yang menjadi asas perbincangan setiap hukum-hukum fiqh. Miliki ia sebagai rujukan ibadah sepanjang perjalanan menuju ke negeri Akhirat.

RM1,500.00

- +
Set Pustaka Masjid

Program membekalkan set kitab untuk kegunaan masjid dan surau yang terdiri daripada 3 set kitab utama iaitu, Tafsir Ibn Katsir, set berjilid Riyadhus Solihin dan Kitab Imam Syafi'e Al-Umm.

RM1,400.00

- +
Ringkasan Al-Umm

Imam Syafi’i adalah orang pertama yang memunculkan gagasan serta ide cemerlang untuk menuliskan kaidah mengenai hukum Islam yang dituangkan secara sistematis ke dalam sebuah karya tulis yang diberi judul al-Umm.

RM250.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart