Search Result

Show:
Sort By:
Kisah Para Nabi & Rasul

Menjadi orang besar mesti belajar dari pengalaman dan sejarah hidup orang besar, tiada manusia yang lebih pantas untuk dijadikan seorang figur, sosok dan idila melainkan mereka yang telah mengemban risalah dan amanah Rabbul a'alamin yaitu para Nabi dan Rasul

Memahami dan merenungi kisah para Nabi dan Rasul adalah sebuah tekad untuk mengembalikan peradapan islam yang pernah jaya dan membuka lembaran baru sejarah ummat manusia dengan penerapan system social, budaya dan gaya hidup yang paripurna dibawah bimbingan wahu rabbani.

RM100.00

- +
Kisah Para Nabi

KISAH PARA NABI; Kisah 31 Nabi Dari Adam Hingga Isa 'Alaihimussalam
Karya: Ibnu Katsir
Semakan: Prof Dr Abd Hayy al-Farmawi

Sebuah lagi edisi terjemahan berkualiti bagi kitab ‘Qashashul Anbiya' karya Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Keistimewaan edisi kali ini antaranya ialah, ia dilengkapi semakan / takhrij hadis yang terdapat pada teks asal kitab, disertai dengan catatan tambahan dan penjelasan istilah asing yang sukar difahami, penjelasan nama-nama lokasi dan negeri sepanjang perbahasan pengarang, dan lain-lain nilai tambah menerusi usaha tahqiq yang tersusun seperti penyusunan bab dan tajuk bagi memudahkan kefahaman pembaca. Semua ini dilakukan dalam usaha memastikan sirah para nabi disampaikan menerusi tafsiran yang tepat berdasarkan riwayat dan athar yang sahih agar selari dengan kefahaman salafus soleh, di samping meninggalkan riwayat Israiliyyat yang tiada asasnya, dan pada masa yang sama dipastikan keaslian kitab tetap diraikan sebaik mungkin.

Edisi terjemahan ini didatangkan bersama CD interaktif istimewa yang mengandungi perisian al-Qur'an Digital serta perisian mempelajari ilmu tajwid, sebagai alat bantu dalam mempelajari al-Qur'an dengan lebih berkesan.

962 mukasurat

RM98.00

- +
Kisah Shahih Para Nabi

Sudah saatnya ummat Islam selektif dalam membaca sejarah, lebih¬lebih sejarah tentang riwayat para Nabi Allah yang tentunya selain merupakan kebenaran dan realita sejarah, mengandung pelajaran yang dapat dipetik dan diamalkan. Dengan sumber-sumber yang otentik, shahih, dan dapat dipertanggungjawabkan, akurasi kebenaran sejarah menjadi tidak diragukan lagi.

Buku berjudul Kisah Shahih Para Nabi karya Syaikh Salim bin ‘led al-Hilali ini berupaya mengangkat dan mengungkap sejarah para Nabi dan Rasul berdasarkan sumber-sumber yang otentik, shahih, dan dapat dipertanggungjawabkan, yakni dari al-Qur’an dan hadits-hadits serta atsar-atsar yang shahih, dengan beberapa komentar para ulama yang kompeten.

RM210.00

- +
Bencana Besar dalam Islam

Empat kota bersejarah yang menjadi basis kekuatan Islam pada masa lalu itulah yang menjadi pembahasan dalam buku ini. Sang penulis, Dr.Fathi Zaghrut, tak hanya menggambarkan tentang keruntuhan basis-basis pemerintahan Islam tersebut, tetapi juga memberikan analisa-analisa yang tajam tentang mengapa kota-kota tersebut mengalami keruntuhan? Karena itu, buku ini tidak mengajak kaum muslimin untuk meratapi apa yang telah terjadi pada masa lalu, tetapi mengajak kita semua untuk belajar, melakukan introspeksi, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan kesalahan di masa lalu. Mengambil hikmah yang terserak dari peristiwa masa lalu, inilah yang menjadi poin terpenting dalam buku ini.

RM100.00

- +
Asas Ilmu Hadis

Buku Asas Ilmu Hadis ini menjelaskan tentang ilmu hadis Nabi Muhammad secara mudah dan ringkas. Ia ditulis dengan padat bagi memudahkan masyarakat awam khususnya pelajar Ilmu Sirah supaya dapat memehami ilmu hadis.

RM18.00

- +
Belajar dari Perjanjian Hudaibiyah

Walaupun menurut para sahabat Nabi saw kala itu, isi Perjanjian Hudaibiyah tak berpihak pada umat Islam, tapi Allah menyebutnya dengan kemenangan. Perjanjian Hudaibiyah seperti gerbang bagi rangkaian kejayaan umat Islam selepas itu.

RM16.90

- +
Isra'iliyyat dan Hadith Palsu

Terdapat sebahagian kitab-kitab tafsir yang di karang oleh ulamak tafsir yang memasukkan berita-berita israiliyyat dan hadith palsu di dalam penafsiran mereka. perkara ini hanya dapat di ketahui melalui kajian-kajian khusus oleh pakar dalam bidang ulum al-Quran dan ulum al-Hadith. Antara berita-berita tersebut yang di kenal pasti ialah kisah harut dan marut, pembinaan kaabah, kisah nabi daud a.s, kisah pokok tuba dan beberapa kisah lain. Manakala hadith-hadith palsu (maudhu) pula berkaitan dengan fadhilat surah-surah dan ayat-ayat al-quran, asbab al-nuzul dan sirah nabi. Persoalannya, adakah kita menyedari hal ini atau turut sama menyebarkan hal-hal yang tidak sepatutnya di sebarkan.

RM30.00

- +
Keluarga Nabu

Lembaran-lembaran ini membahas biografi ringkas mengenai kehidupan Rasulullah s.a.w. dan putera-puteri baginda Rasulullah s.a.w. berserta cucu-cucu baginda yang mulia. Ini bertujuan untuk mendapatkan keteladanan, pelajaran, contoh dan nasihat dari rnereka, dan tiada tujuan lain selain yang telah disebutkan.

RM60.00

- +
Sahih Sirah Nabawiah

Kitab Sirah karangan Dr. Akram Dhiya' Al Umuri ini ialah Sirah Nabawiyyah, rakaman nyata tentang perjalanan hidup sayyidul basyar (penghulu manusia), Rasul Rabbul 'ibaad (utusan Allah), iaitu Muhammad -Sholallahu Alaihi Wassalam- yang telah dipilih Allah swt sebagai pengembang risalah ilahiah terakhir, yang kekal untuk selama-lamanya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan kunci-kunci kebahagiaan kepada ummat manusia dan menempatkan mereka pada darjat yang tinggi. 

RM97.00

- +
Kompas 114

Buku Kompas 114 ini banyak membantu memberi gambaran atau peta minda mengenai satu-satu surah yang dibaca sama ada secara sendiri atau bersama dengan pelajar.
Perlu digandingkan dengan poin sejarah Islam semasa ayat-ayat al-Quran diturunkan untuk memberikan kesan yang mendalam semasa memahami situasi sebenar ayat yang dibaca.Seperti seorang pemandu pelancong yang membawa para jamaah ke sebuah pantai yang indah, namun pemandu tersebut tidak berhasrat untuk membawa jamaahnya menyelami ke dasar lautan yang mendalam kerana sudah ada ramai pakar-pakar yang boleh ditemui untuk ahli jamaah berenang ke dasar lautan dengan selamat dan berkesan.

RM40.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart