Search Result

Show:
Sort By:
Ensiklopedia Kisah Para Nabi: Ibnu Katsir

Allah s.w.t. menjadikan Adam,sebagai bapa manusia,dengan tangan-Nya yang mulia. Membentuk tubuhnya dan meniupkan roh padanya. Lalu para malaikat sujud(hormat)padanya. Kemudian Allah menciptakan isterinya,iaitu Hawa,sebagai ibu manusia. Kehadiran Hawa yang ditempatkan disyurga,membuat Adam menjadi tenteram kerana telah memiliki isteri sebagai pendamping hidupnya di syurga. Allah melimpahkan nikmatnya kepada kedua-dua pasangan suami isteri.

RM100.00

- +
Ensiklopedi Sahabat | 3 Jilid

Sahabat adalah generasi terbaik dari semua generasi umat Islam, mereka turut serta mengembang dan menyebarkan agama Islam, sangat sedih ketika manusia di zaman sekarang justru malah menghina para sahabat, mengkafirkan sahabat, bahkan ada golongan tertentu yang mengaku Islam padahal sejatinya mereka bukan dari golongan Islam dan mereka sangat membenci para sahabat, mengkafirkan sahabat, melaknat sahabat.

RM230.00

- +
Sirah Nabawiah

Mempelajari sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah bukan sekedar mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa lampau, seperti kajian pada umumnya. Tetapi, ada tujuan lebih besar dari pada sekedar mengetahui rentetan sejarah belaka. Kajian sejarah Nabi Muhammad harus memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana konsep kehidupan itu harus direncanakan dan bagaimana kehidupan ideal sesuai ridha Allah itu harus di raih dan di upayakan. Dengan memahami sejarah beliau, kita dapat mengetahui makna sebenarnya dari ajaran dan prinsip Islam.

RM112.00

- +
Umar Al-Khattab

UMAR BIN KHATTAB adalah seorang pemimpin sekaligus seorang negarawan yang saleh. Dibawah kepemimpinan nya, Islam menyebar luas bukan hanya dengan pedang, tetapi juga atas dasar kesederhanaan, keindahan, keterbukaan, transparansi dan kepemimpinan yang dipenuhi keadilan.

RM86.00

- +
Uthman bin Affan

Utsman bin Affan adalah seorang pemuda yang dihormati dikalangan Quraisy. Meski demiian, dahi nya tak pernah sekalipun terrnoda untuk menyembah berhala sejak ia belum masuk Islam. Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat, Utsman bin Affan pun menjadi bagian penting dalam sejarah awal kemunculan Islam. Dia lah satu-satunya sahabat yang bergelar Dzun Nurain, yang bermakna pemilik dua cahaya, karena dinikahkan dengan dua putri Nabi. Dia pula lah sosok dermawan yang telah menginfakkan sebagian besar harta nya dijalan Allah tanpa perhitungan.

RM62.00

- +
Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abu Thalib adalah sahabat Nabi. Pilihan yang hadir sejak permulaan Islam. Sejumlah predikat istimewa disandangnya. Termasuk As-Sabiqunal Awwalun, yaitu mereka yang mula-mula masuk islam; menerima dakwah Nabi. Ia dinikahkan dengan putri kesayangan Rasulullah, Sang Pemimpin wanita Surga, Fatimah binti Muhammad. Dari Ali dan Fatimah, lahir penyejuk mata dan buah hati Nabi, Hasan bin Husain. Ali pun dijanjikan oleh Rasul sebagai salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga.

RM90.00

- +
Hassan bin Ali

Hasan adalah salah satu imam umat Islam. Petunjuk, perkataan, dan perbuatannya patut diteladani dalam kehidupan ini. Sejarah kehidupan Hasan adalah sumber utama keimanan, emosi keislaman yang benar, dan pemahaman yang semestinya tentang agama ini.

RM62.00

- +
Muawiyah Abu Sufyan

Muawiyah bin Abi Sufyan memegang tampuk khalifah ketika suhu politik kaum muslimin sedang mendidih. Terjadi Friksi dan perbedaan pendapat diantara perbedaan pendapat diantara beberapa sahabat dalam pengungkapan pembunuhan khalifah Utsman bin Affan. Berbagai perselisihan, ditambah musuh dalam selimut yang menyusup untuk mengorbankan permusuhan.. hingga titik didih itupun meledak, menjelma menjadi perang fisik sesama kaum muslimin.

RM86.00

- +
Umar Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pemimpin negara teladan yang sangat tepat menjadi barometer kesalehan, ketakwaan, keadlian, dan kesederhanaan. Sejarahnya sangat penting bagi siapa saja yang menjadi pemimpin zaman ini. Reformasi besar-besaran dalam sistem kepemimpinan yang ia lakukan telah membawa kesejahteraan menyeluruh bagi umat.

RM62.00

- +
Atlas Hidup Nabi

Buku ini akan mengantar Anda menyusuri setiap peristiwa pada masa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa salam dalam gambaran yang lebih dekat pada kebenaran. Sebab, buku ini dilengkapi dengan foto, peta, gambar, dan berbagai ilustrasi lainnya. Melalui buku ini, Anda dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, bahkan Anda boleg merasa begitu dekat dan  menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan baginda terjadi.

RM170.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart