Pustaka Azzam Ringkasan Al-Umm Imam Syafi’i adalah orang pertama yang memunculkan gagasan serta ide cemerlang untuk menuliskan kaid.. Product #: DKPA046 based on 0 reviews Regular price: RM250.00 RM250.00 100

Ringkasan Al-Umm

Penerbit: Pustaka Azzam
Kod Kitab: DKPA046
Availability: 100
Berat: 3.80kg

Harga: RM250.00

Buku Al-Umm merupakan buku fikih Imam Syafi’i yang memuat kaidah dalam menentukan hukum-hukum islam, untuk memudahkan seorang hamba di dalam mengetahui rambu-rambu yang telah ditetapkan sang ilahi. Upaya pembukuan ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mulai berlangsung pada masa Harun al-Rasyid (145 H -193 H), dan puncaknya pada masa Al Ma’mun(170H 218 H).
Kitab Al-‘Umm merupakan fase awal perkembangan ilmu hadits menjadi ushul Fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli fikh Syafi’iyyah dalam menyusun karya-karya mereka hingga saat ini. Buku ini dirangkum agar memudahkan para pembaca awam tentang gambaran fikih metodologi Imam Syafi’i.

Tiada ulasan berkaitan kitab ini
Tulis Ulasan
BadExcellent
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart