Fiqh Imam Syafie

Madzhab Syafi'i, salah satu daripada sekian banyak mazhab fiqh yang sampai ketika ini masih mendapat apresiasi meluas dari majoriti muslimin dunia. Keunggulan utama Madzhab Syafi'i terletak pada sifatnya yangnya sederhana. Di awal pengembangannya, insan yang disandarkan dengan mazhab ini, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H), menggunakan dua aliran hukum Islam yang berkembang pada ketika itu, iaitu aliran madrasatul hadits dan aliran rasionalis, madrasatur ra'y. Hasil keduanya dapat dilihat dari istinbath hukum Imam Syafi'i yang selalu mengacu pada substansi nas (al-Qur'an dan as-Sunnah), dan dalam kes tertentu disertakan dengan dalili analogi (qiyas).

Sebagai ilmuan unggul dalam Usul Fiqih, Imam Syafi'i mewariskan seperangkat cara istimbath hukum yang berfungsi untuk menganalisa pelbagai masalah hukum baru yang berlaku . Dari tangan Imam Syafi'i lahirnya ribuan ulama yang konsen menafsirkan, menjabarkan, dan mengembangkan pemikiran beliau dalam ribuan halaman karya ilmiah di bidang hukum Islam. Tidak hairan jika perkembangan yang dinamik Mazhab Syafi'i melangkaui mazhab yang lainnya.

Buku ini membawa anda menyelami lebih mendalam fiqih Imam Syafi'i yang dipaparkan oleh para mujtahid mazhab dan mujtahid Mazhab Syafi'i. Ribuan kes hukum fikah yang dimuat di dalamnya dapat memperkaya wawasan Anda akan khazanah hukum Islam, dan membimbing Anda mengarungi horizon keilmuan yang baru. Kelebihan yang Anda dapat dari buku ini.

  • * Mengurai seluruh permasalahan hukum Islam secara lengkap dan terperinci.
  • * Bersandarkan pada dalil al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama.
  • * Mengulas masalah hukum dari berbagai perspektif dengan segala penganalogian yang mungkin terjadi.
  • * Dilengkapi jadual dan diagram untuk mempermudah pemahaman.
  • * Mengungkap pendapat ulama Syafi'iyah yang diklasifikasikan dalam beberapa qaul dan wajah.

Dapatkan kitab ini di Darulkitab.com.my

0
Darulkitab & Keusahawanan Sosial
TASHIH AL-MAFAHIM #5: KEWAJIPAN MELAZIMI AHLI SUNN...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.darulkitab.com.my/

 

Hubungi Kami

Hubungi Kami
+6013-952 6200 | sales(a)darulkitab.com.my
2017-2020 © Darulkitab.com.my. Hak Cipta Terpelihara. Dimiliki oleh DKbooks Enterprise ( CA0280012-V)